Mystery Of
MyMaltese

ČESKY
ANGLICKY
 
 
SW DOMŮ         SW KONTAKT
Podmínky použití

Mystery Of MyMaltese jsou osobní stránky a veškeré písemné informace obsažené na těchto Webových stránkách vycházejí výhradně z pozorování a názorů vlastníka Webu. Pro více odborných informací navštivte stránky na odkazech, které jsou nebo můžou být poskytovány, nebo si informace sami vyhledejte a ověřte.
Použití tohoto Webu
Odmítnutí odpovědnosti
Tyto podmínky vysvětlují, jak může uživatel používat Webové stránky Mystery Of MyMaltese, které jsou poskytováné zdarma.

 Před použitím těchto Webových stránek si prosím pečlivě tyto podmínky přečtěte.

Přístupem nebo použitím těchto Webových stránnek souhlasí Uživatel s níže uvedeními podmínhami. Pokud Uživatel nepřijme tyto Podmínky nebo s nimi nesouhlasí, měl by Uživatel tento Web okamžitě přestat používat.

Pokud má Uživatel jakékoli dotazy tíkající se těchto Webové Stránek, může se obratit na Mystery Of MyMaltese prostřednictvím e-mailu na adrese mystery@mymasltese.eu.

Mystery Of Mymaltese si vyhrazuje právo, na základě vlastního uvážení kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto Podmínek. Zodpovědnost Uživatele je, aby si tyto Podmínky periodicky skontroloval pro jakékoliv přípdné změny.  Bude-li Uživatel po zveřejnění případných změn nadále tyto Webové stránky používát, znamená to, že Uživatel změny přijímá a souhlasís nimi.
Tyto Webové stránky jsou určeny pouze a výhradně pro osobní použití. Dodržuje-li Uživatel Podmínky, povolí Mystery of MyMaltese Uživateli osobní, nevýlučné, nepřevoditelné, omezené oprávnění použit tyto Webové stránky.

Uživatel nemá právo na těchto Webových stránkách použít stěrač, robota, zakotvebý odkaz nebo jiný automatický
zařízení, program, algoritmus nebo metodiku, nebo jakékoliv podobné nebo ekvivalentní ruční proces, přístup, kopírování, získávání nebo sledování kterékoli částí těchto Webových stránek, nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci obsahu za účelem získání nebo pokusuzískat materiály, dokumenty nebo informace jakýmikoliv prostředky záměrně, které jsou zpřístupněna prostřednictvím těchto Webových stránek.

Uživatel nemá právo získat neoprávněný přístup k žádném vlastností této webové stránky nebo jiných systémů nebo sítí, které jsou k Webovým stránkám připojeny,na jakýchkoli webových stránky, nebo na jakýkoli server, nebo na kteroukoli službu, která může být nabízena prostřednictvím téchto Webových stránek, heslem, napodobováním, hackováním nebo jiným nelegitimní způsobem.

Uživatel není oprávněn skenovat, sondovat nebo testovat zranitelnost těchto Webových stránky nebo jakékoli jiné síti připojené k těmto Webových stránkách, nebo porušit bezpečnost, nebo autentizační opatření na těchto Webových stránkách, nebo jakékoli síti k nim připojené.

Uživatel není oprávněn zpětně hledát, sledovat nebo vyhledávat jakékoli informace akýhokoli jiného Uživatele nebo návštěvníka těchto Webové stránek k jejímu zdroji, nebo zneužívat Webové stránky nebo jakékoli jiné služby či informace na  nich nabízené nebo zpřístupněné prostřednictvím tohoto Webu jakýmkoli způsobem.

Uživatel souhlasí s tím, že nepodnikne žádné kroky, které by způsobily nepřiměřené nebovelké zatížení infrastruktury, systémů nebo sítí připojených k těmto Webových stránkám.

Uživatel souhlasí s tím, že nepoužije žádné zařízení, software ani rutinu k tomu, aby zasáhoval či pokusil se zasahovat do rádného funbgování těchto Webových stránbek.

Uživatel neprovádí porušit záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem schovávání původu zprávy či přenosu, který je zaslán na Mystery Of MyMaltese prostřednictvím techto Webové stránek. Uživatel není oprávněn předstírat, že je nebo
že, zastupuje někoho jiného, nebo vydávát se za jiné osoby nebo entitu.

Uživatel není oprávněn používat tyto Webové stráky nebo jakýkoli obsah pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami nebo výkonávat jakoukoli nezákonnou činnost nebo jinou činnost, která porušuje Mystery Of
MyMaltese nebo jiné osoby a entity.

Uživatel je odpovědný dodržovat místní zákony a předpisy jak a kde jsou platné.

Uživatel souhlasí s tím, že je výlučně odpovědný za veškeré náklady a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto Webových stránek.

Mystery Of MyMaltese se snaží tyto Webové stránky zpřístupnit co nejvíce.
Máte-li jakékoli potíže s používáním totoho Webu, kontaktujte nás prosím na adrese
mystery@mymaltede.eu
bottom banner
     Webmaster:  mysteryofmymaltese.eu                                                                                                                                                     Autorská práva © 2018 - 2023