Mystery Of
MyMaltese
ČESKY
ANGLICKY
 
SW DOMŮ      SW KONTAKT
 

Zásady ochrany osobních údajù
Mystery Of MyMaltese může použít uživatelská data, pokud to považujě za nezbytné v souvislosti s oprávněními zájmy.
S kým Mystery Of MyMaltese sdílí data
Mystery Of MyMaltese bere soukromí uživatelských informací velmi vážně. To se týká použití jakýchkoliv a všech údajů shromážděných Mystery Of MyMaltese nebo poskytnutých Uživatelem ve vztahu k Uživateli používajícím tyto webové stránky.

Tato pravidla se vztahují pouze na činnosti Mystery of MyMaltese a Uživatelů s ohledem na tyto webové stránky a nevztahují se na žádné webové stránky, z nichž lze přistupovat z těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení na jakékoli odkazy, které mohou být poskytovány na jakýchkoliv webových stránkách sociálních médií .

Pro účely platných nařízení o ochraně osobních údajů je Mystery Of MyMaltese '' Data Controller ''. To znamená, že Mystery Of MyMaltese určuje účel, pro který a jakým způsobem jsou data Uživatele zpracovávána.

Shromážděné údaje
Následující údaje mohou být shromáždovány od Uživatele těchto webových stránek:

i) jméno;
ii) datum narození;
iii) kontaktní informace, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo;
iv) demografické údaje, jako je adresa a poštovní směrovací číslo.
v. Fotografie
Mystery Of MyMaltese shromažďuje Uživatelské data následujícím způsobem:
i) údaje jsou poskytnuté Uživatelem
Udaje, které jsou shromažďováné automaticky
Mystery Of MyMaltese automaticky žádné údaje neshromažduje .
Údaje mohou být použity Mystery Of MyMaltese z následujících důvodů:
Aby bylo možné odpovídat na e-maily, textové zprávy, příspěvky, telefonní hovory atd.
S kým Mystery Of MyMaltese sdílí údaje
Mystery Of MyMaltese může sdílet údaje s profesionálními poradci, jejich zaměstnanci, zástupci - pro účely komunikace a korespondence.
Zabezpečení údajů
Udaje jsou ukládána na zabezpečených serverech.
Zachování dat
Pokud není zákonem požadovaná delší doba uchovávání,  Mystery Of MyMaltese bude uchovávat osobní údaje pouze  na svých systémech po dobu potřebnou k naplnění výše uvedených cílů nebo dokud uživatel nebude požadovat vymaz osobních údajů.
* Vezměte prosím na vědomí, že po vymazání osobních újajů mohou tyto informace přetrvávat na zálohovacích nebo archivačních médiích.

Práva Užitatele
Ve vztahu k předpisům GDPR platí pro Uživatele následující práva:

i) právo požádat o kopie informací, které jsou kdykoli vedeny;
ii) právo požadovat, aby Mystery Of MyMaltese modifikovala, aktualizovala nebo vymazala informace. (Pokud Mystery Of MyMaltese poskytuje Uživateli přístup k informacím, které archivuje, bez poplatku, pokud takový požadavek není zjevně neopodstatněný nebo nadměrný. Kromě toho může Mystery Of MyMaltese odmítnout takovou žádost, je-li to legálně přípustné a Uživateli takové odmítnutí oznámí);
iii) právo požadovat opravu údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
iv) právo požadovat smazání údajů z webových stránek a systémů;
v) právo omezit a zablokovat Mystery Of MyMaltese od používání těchto údajů nebo omezit jejich použití;
vi) právo požadovat, aby byly údaje přemístěny, kopírovány nebo přeneseny;
vii) právo vznést námitky proti používání takových údajů, včetně případů, kdy jsou používány pro zájmy legitimního zájmu tíkající se Mystery Of MyMaltese.

Chcete-li zrušit souhlas se zpracováním údajů (pokud je vyžadován souhlas), kontaktujte Mystery Of MyMaltese emailem na adrese mystery@mymaltese.eu

(Prosím, informujte Mystery of MyMaltese o jakékoliv změně v údajích.
Odkazy na jiné webové stránky
Tyto webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Mystery Of MyMaltese nemá nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu a nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Tato pravidla GDPR se nevztahují na použití ostatních webových stránek uživatelem.
Cookies
Tyto webové stránky nepoužívají cookies.
bottom banner
     Webmaster:  mysteryofmymaltese.eu                                                                                                                                                               Autorská práva © 2018 2020